język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Opel Frontera

owners manual Opel Frontera - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 - Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi PL

Document: pdf (25.33 MB) 210 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Opel Frontera, year of production 1998 - 2003:
Regulacja pochylenia oparcia: (Wersje 3-drzwiowe)Regulacja wysokoÊci siedzenia 3: Pociàgnàç do góry dêwigni´Sk∏adanie oparcia przedniego fotelaKorbka z przodu siedzenia po zewn´trznej stronie fotelapasa˝era: Pociàgnàç do góry jednà z dêwigniObracajàc korbk´ ustawiç siedzenie Ustawiç oparcie w dogodnym po∏o˝eniu. zwalniajàcych blokad´na odpowiedniej wysokoÊci. Po zwolnieniu dêwigni oparcie zostaje zablokowane. Wcelu u∏atwienia dost´pu do tylnych siedzeƒ przy wsiadaniu i wysiadaniu, fotel ze z∏o˝onym oparciem mo˝na przesunàç do przodu. Po podniesieniu oparcia nale˝y cofnàç fotel na miejsce. 5
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Opel Frontera
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi
pages 2 - 8
2
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 6 min
7
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 7 min
8
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 8 min

Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi
page 5 / 210

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi / page 5
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF