język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Opel Frontera

owners manual Opel Frontera - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 - Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi PL

Document: pdf (25.33 MB) 210 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Opel Frontera, year of production 1998 - 2003:
W skrócie Numery kluczyków, Odblokowanie zamków: Przesuwanie fotela: numery kodowe Obróciç kluczyk w zamku drzwiPociàgnàç za uchwyt, przesunàç fotel, Nale˝y usunàç numer z kluczyka.kierowcy puÊciç uchwyt, i pociàgnàç klamk´ do góryzablokowaç fotel w nowym miejscu Numer kluczyka jest zapisany w dokumen-Odblokowanie za pomocà nadajnikaFotela kierowcy nie nale˝y regulowaç tach samochodu oraz w Karcie Pojazdu 3.zdalnego sterowania 3: skierowaç nadajnikpodczas jazdy. Po pociàgni´ciu za uchwyt Ko∏a ze stopu lekkiego 3, hak holowni-w stron´ samochodu, nacisnàç przednifotel mo˝e przemieÊciç si´ w sposób czy 3: nale˝y zanotowaç numery kodoweprzycisk ( i pociàgnàç klamk´ do góry.niekontrolowany. kluczyków do mechanizmów blokady.Zablokowanie drzwi od wewnàtrz: wcisnàç Immobilizer, radioodtwarzacz 3: numery ko-przycisk blokady. dowe zapisane sà w Karcie Pojazdu.6Zamki drzwi, blokada otwierania od Karty Pojazdu nie nale˝y przechowywaçwewnàtrz – strona 40, wsamochodzie. immobilizer – strona 41, 6Dalsze informacje – strony 40, 41.zdalne sterowanie – strona 42, centralny zamek – strona 44, zabezpieczenie przed kradzie˝à – strona 45, autoalarm – strona 48. 4
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Opel Frontera
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi
pages 1 - 7
1
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 6 min
7
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 7 min

Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi
page 4 / 210

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF