język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (4.68 MB) 232 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 1998 - 2004:
PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY Kluczyki Immobilizer (w niektórych wersjach) UWAGA: Układ ten, poprzez elektroniczną blokadę • W razie zgubienia kluczyka nalży jeak PRZYKŁAD rozruchu silnika, uniemżliwoia kradzież najszybciej zwrócić się do autoryzowanej samochodu. stacji obsługi SUZUKI w celu jego dezak- Silnik może zostać uruchomiony wyłącznie tywacji i dorobienia nowego. • W przypadku posiadania również kluczy- przy użyciu oryginalnego kluczyka do ków przeznaczonych do innych samo- wyłącznika zapłonu z immobilizerem sil- nika, w którym jest zaprogramowany elek- chodów z immobilizerem, należy je trzy- troniczny kod identyfikacyjny. Po obróceniu mać z dala od wyłącznika zapłonu tego wyłącznika załonup do płoożenia „ON”, samochodu, poniewża moąg załóck ić kluczyk wysyła kod identyfikacyjny. W przy- funkcjonowanie układu immobilizera. padku konieczności wykonania dodatko-Silnik o zapłonie iskrowym wego kluczyka nalżey skontaktowća się Zamontowany w tym samochodzie układ z autoryzowaną staącj obługs i SUZUKI.immobilizera RI-22JSZ słpneia podsta- 54G310 Odpowiednie kody identyfikacyjne zapaw-owe wymagania oraz pozostałe postano- Pojazd ten jest wyposażony w parę iden- sowych kluczyków muszą zostać wprowa- wienia Dyrektywy 1999/5/EC. dzone do paęcimi modułu sterąujcego. tycznych kluczyków. Zapasowy kluczyk Silnik o zapłonie samoczynnym należy przechowywać w bezpiecznym Kluczyki wykonane przez zwyłkego rze- Zamontowany w tym samochodzie układ miejscu. Wszystkie zamki w samochodzie mieślnika nie będą funkcjonowały. immobilizera 68D0 słniape podstawowe otwierane są tym samym kluczykiem. wymagania oraz pozostałe postanowienia Numer identyfikacyjny kluczyka wybity jest Dyrektywy 1999/5/EC. na metalowej płytce przypiętej do kluczy- Sygnalizacja kluczyka w wy łączniku ków lub na kluczykach. W przypadku p łytki, zapłonu (w niektórych wersjach) należy ją przechowywać w bezpiecznym Gdy kluczyk pozostaje w łącznikuwy miejscu. W razie zagubienia kluczyków, zapłonu i zostaną otwarte drzwi włączone numer identyfikacyjny będzie potrzebny do 54G003 w układ sterujący zapalaniem oświetlenia wykonania duplikatów. Na wypadek zagu- Jeżeli po obróceniu wyłącznika zapłonu do wnętrza, sygnał brzęczyka przypomni bienia płytki prosimy o wpisanie numeru położenia „ON” zaczniłe byskać lampka okonieczności jego wyjęcia. kluczyka w poniższej ramce. ostrzegawcza immobilizera (1), mże too oznaczać nieprawidłowość związaną z klu- NUMER KLUCZYKA: czykiem lub układem immobilizera. Należy zlecić autoryzowanej stacji obs ługi SUZUKI sprawdzenie układu. 1-2
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
pages 8 - 14
8
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 8 min
9
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 9 min
10
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 10 min
11
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 11 min
12
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 12 min
13
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 13 min
14
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 14 min

Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
page 11 / 232

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja / page 11
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF