język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (4.68 MB) 232 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 1998 - 2004:
PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY Zalecenia dotyczące paliwa i metanolu (spirytusu drzewnego). W żad- ZALECENIE nym wypadku NIE NALEŻY STOSOWĆA (cd.) paliw zawierających więcej niż 5% alkoholu PRZYKŁAD metylowego. Firma SUZUKI nie ponosi paliwa przez dystrybutor lub po tzw. „odbiciu” w przypadku dystrybutora odpowiedzialności za uszkodzenia układu nie wyposażonego w automatyczne zasilania i spadek osiągów pojazdu wynikłe odcinanie paliwa. z używania takich paliw, nie obejmuje ich również gwarancja producenta samocho- du. Paliwa zawierające 5% lub mniej meta- Silnik o zapłonie iskrowym nolu mogą być stosowane, o ile zawierają Należy stosować wyłącznie benzynę bez- współrozpuszczalniki i inhibitory korozji. ołowiową o liczbie oktanowej (RON) rów- nej co najmniej 91. Samochód ten posiada UWAGA: ogranicznik zainstalowany w rurze wlewo- Jeżeli w przypadku stosowania mieszanek wej paliwa, uniżelimwoiający tankowanie 54G001 benzynowo-alkoholowych osiągi samo- UNLEADED FUEL ONLY (Przykład) benzyny innej niż bezołowiowa. Dodatkowo chodu lub poziom zużycia paliwa okażą się 95 RON (w niektórych wersjach) w pobżliu wlewu paliwa umieszczona jest niezadowalające, należy powrócić do ben- naklejka o treści: „UNLEADED FUEL zyny bezołowiowej bez domieszki alkoholu. ZALECENIE ONLY”, „NUR BLEIFREIEN KRAFTSTOFF” Zbiornik paliwa posiada przestrzń e lub „ENDAST BLYFRIBENSIN” (tzn. ZALECENIE „TYLKO BENZYNA BEZO ŁOWIOWA”). Należy uważać, aby podczas napełnia- powietrzną umożliwiającą przyrost nia zbiornika nie rozlać paliwa. Paliwa objętości paliwa w wysokiej tempera- Mieszanki benzynowo-etanolowe zawierające alkohol mogą spowo- turze. W przypadku, gdy nałnianpe ie W niektórych krajach na rynku dost ępne są dować uszkodzenie lakieru. Tego zbiornika będzie kontynuowane po automatycznym odcięciu paliwa przez mieszanki benzyny bezołowiowej i etanolu rodzaju uszkodzenia nie ąs objęte (alkoholu etylowego). Można używać tego gwarancją. dystrybutor lub po tzw. „odbiciu”, rodzaju mieszanek, jeżeli nie zawierają wypełniona zostanie prń zestrze powietrzna. Wywołane wzrostem tem- więcej niż 10% etanolu. Należy upewnić peratury rozszerzenie się paliwa w tak się, że mieszanka benzynowo-etanolowa Silnik o zapłonie samoczynnym ma liczbę oktanową nie niższą od zaleca- Stosować wyłącznie olej naędowy p napełnionym zbiorniku spowoduje wyciek. Aby uniknąć wycieków paliwa, nej dla benzyny. o liczbie cetanowej powyżej 48 i zawar- należy zaprzestća napłeniania zbior- Mieszanki benzynowo-metanolowe tości siarki poni żej 500 ppm (cz ąsteczek na nika po automatycznym odci ęciu W niektórych krajach na rynku znajdują się milion). Nie stosować oleju napędowego do >> również mieszanki benzyny bezołowiowej silników okrętowych, oleju opałowego itp. 1-1
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
pages 7 - 13
7
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 7 min
8
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 8 min
9
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 9 min
10
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 10 min
11
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 11 min
12
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 12 min
13
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 13 min

Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
page 10 / 232

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja / page 10
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF