język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Opel Astra

owners manual Opel Astra - year of production: 2009 - Opel Astra IV J instrukcja obslugi PL

Document: pdf (2.61 MB) 231 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Opel Astra, year of production 2009:
OPEL Astra TYLKO EURO DIESEL EN 590!* Silnik wysokoprê¿ny samoc hodu zosta³ skonstruowany zgodnie z najnowszymi osi¹gniêciami techniki motoryzacyjnej i reprezentuje najbardziej zaawansowane rozwi¹zania technologiczne i techniczne, a przy tym jest przyjazny œrodowisku i ekonomiczny. Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoœci technicznej nale¿y stosowaæ wy³¹cznie wysokogatunkowe paliwo spe³niaj¹ce wymagania normy europejskiej DIN EN 590 – EURO DIESEL. Patrz rozdzia³ „Jazda i prowadzenie, Paliwo, tankowanie”. Stosowanie innego paliwa mo¿e pogorszyæ sprawnoœæ samochodu oraz U¿ytkowanie, bezpieczeñstwo, spowodowaæ utratê gwarancji! obs³uga techniczna *Do silników wysokoprê¿nych
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Opel Astra
year of production from: 2009cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Opel Astra IV J instrukcja obslugi
pages 1 - 4
 
 
 
1
Opel-Astra-IV-J-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Opel-Astra-IV-J-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Opel-Astra-IV-J-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Opel-Astra-IV-J-instrukcja-obslugi page 4 min

Opel Astra IV J instrukcja obslugi
page 1 / 231

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Opel Astra IV J instrukcja obslugi / page 1
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
 1. Opel Astra J IV 4 navod k obsludze CZ
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 8.11 MB
 2. Manual Opel Astra J EN
  show the owner's manual

  owners manual english language


  pdf - 10.31 MB
 3. Opel Astra J IV 4 manual del propietario ES
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 8.28 MB
 4. Opel Astra J IV 4 manuel du proprietaire FR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 10.64 MB
 5. Opel Astra J IV 4 vlasnicko uputstvo HR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 1.13 MB
 6. Opel Astra J IV 4 manuale del proprietario IT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 10.3 MB
 7. Opel Astra J IV 4 bruksanvisningen NO
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 10.19 MB
 8. Opel Astra J IV 4 manual del propietario PT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 10.31 MB
 9. Opel Astra J IV 4 instruktionsbok SE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 10.22 MB