język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Opel Zafira

owners manual Opel Zafira - year of production: 2012 - Opel Zafira C Tourer instrukcja obslugi PL

Document: pdf (8.67 MB) 304 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Opel Zafira, year of production 2012:
Wprowadzenie 3 Przepisy te moŚą odbieŚać od róŬnycś wariantów, wersji Dane samocśodu informacji zawartycś w tej instrukcjidostępnycś w wybranycś krajacś, Ła poprzedniej stronie naleŬy obsIJuŚi. wyposaŬenia specjalneŚo oraz wprowadzić dane samocśodu, dzięki akcesoriów. SIJowo ರwarsztatಯ uŬywane czemu będą IJatwo dostępne. w niniejszej publikacji oznacza■ RozdziaIJ ರW skrócieಯ zawiera Informacje te moŬna znaleŪć centrum łpel Partner. przeŚląd najwaŬniejszycś funkcji w rozdziaIJacś ರSerwisowanie samocśodu. samocśoduಯ i ರDane tecśniczneಯ,Wszystkie centra łpel Partner a takŬe na tabliczce identyfikacyjnejoferują najwyŬszy poziom usIJuŚ po■ Spis treŋci znajdujący się na samocśodu. konkurencyjnycś cenacś. początku podręcznika oraz Doŋwiadczony i przeszkolony przezw kaŬdym rozdziale uIJatwia łpla personel pracuje zŚodnie zezlokalizowanie szukanycś Wprowadzenie specjalnymi instrukcjami informacji. Łiniejszy samocśód stanowi serwisowymi. ■ Indeks umoŬliwia odnalezienie inteliŚentnie zaprojektowane Dokumentacja dostarczona wrazwszystkicś wystąpień szukanej poIJączenie zaawansowanycś z samocśodem powinna zawsze byćinformacji w caIJej instrukcji obsIJuŚi. tecśnoloŚii i bezpieczeństwa, przecśowywana w jeŚo wnętrzu, tak ponadto jest przyjazny ŋrodowisku ■ Łiniejsza Instrukcja obsIJuŚi aby byIJa IJatwo dostępna. naturalnemu i ekonomiczny w uŬyciu. dotyczy wersji z kierownicą po lewej stronie. Wskazówki Ta Instrukcja obsIJuŚi zapewnia Korzystanie z instrukcji i procedury dotyczące wersji uŬytkownikowi wszystkie informacje, z kierownicą po prawej stronie są jakie są potrzebne, by prowadzićobsIJuŚi bardzo podobne. samocśód bezpiecznie i wydajnie. ■ W niniejszej instrukcji ■ W Instrukcji obsIJuŚi wykorzystano RównieŬ pasaŬerowie powinni byćuwzŚlędniono wszystkie opcje oraz fabryczne oznaczenia silników. ŋwiadomi zaŚroŬeń związanycś elementy wyposaŬenia dostępne łdpowiadające im oznaczenia z nieprawidIJową eksploatacją.dla teŚo modelu. Łiektóre opisy, śandlowe moŬna znaleŪć wIJączając w to ilustracje ekranów Kierowca musi zawsze postępować w rozdziale ರDane tecśniczneಯ. oraz funkcje menu, moŚą nie zŚodnie z przepisami prawa kraju, odnosić się do uŬywaneŚo pojazdu w którym obecnie się znajduje. ze wzŚlędu na występowanie Przeglądanie
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Opel Zafira
year of production from: 2012cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Opel Zafira C Tourer instrukcja obslugi
pages 1 - 7
1
Opel-Zafira-C-Tourer-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Opel-Zafira-C-Tourer-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Opel-Zafira-C-Tourer-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Opel-Zafira-C-Tourer-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Opel-Zafira-C-Tourer-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Opel-Zafira-C-Tourer-instrukcja-obslugi page 6 min
7
Opel-Zafira-C-Tourer-instrukcja-obslugi page 7 min

Opel Zafira C Tourer instrukcja obslugi
page 4 / 304

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Opel Zafira C Tourer instrukcja obslugi / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
 1. Opel Zafira C Tourer Handbuch DE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 9.77 MB
 2. Opel Zafira C Tourer Bilens instruktionsbog DK
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 9.65 MB
 3. Opel Zafira C Tourer owners manual EN
  show the owner's manual

  owners manual english language


  pdf - 9.6 MB
 4. Opel Zafira C Tourer manual del propietario ES
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.79 MB
 5. Opel Zafira C Tourer omistajan kasikirja FI
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 9.67 MB
 6. Opel Zafira C manuel du proprietaire FR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 8.61 MB
 7. Opel Zafira C Tourer vlasnicko uputstvo HR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 9.74 MB
 8. Opel Zafira C Tourer manuale del proprietario IT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 2.56 MB
 9. Opel Zafira C Tourer bruksanvisningen NO
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 9.63 MB
 10. Opel Zafira C Tourer instruktionsbok SE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 9.64 MB