język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (8.64 MB) 268 pages
rating:
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 2005 - 2014:
ZALECENIE STOSOWANIA ORYGINALNYCH CZ ĉĝCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW SUZUKI Producent tego samochodu stanowczo zaleca stosowanie oryginalnych czĊĞci zamiennych i akcesoriów SUZUKI*. Są one wytwarzane zgodnie z najwyĪszymi standardami w zakresie jaĞkoci i parametrów technicznych, a Ītae kprecyzyjnie dopasowane do wymogów konstrukcyjnych samochodu. Obecnie na rynku doĊstpna jest szeroka gama nieoryginalnych czĊĞci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki SUZUKI. Stosowanie ich moĪe negatywnie wpłynąć na osąigi samochodu oraz jego trwałoĞć i z tego powodu nie są one objĊte gwarancją producenta samochodu. Nieoryginalne czĊĞci zamienne i akcesoria Na naszym rynku dostĊpne są nieoryginalne czĊĞci zamienne i akcesoria dopuszczone do obrotu przez uprawnione organy. Niektóre tego typu czĊĞci i akcesoria sprzedawane ąs jako opatrzone autoryzacją SUZUKI. W obrocie znajdują siĊ równieĪ uĪywane czĊĞci zamienne i akcesoria, bĊdące oryginalnymi produktami SUZUKI. Wszystkie tego typu czĊĞci zamienne i akcesoria traktowane są jako nieoryginalne i nie są objĊte gwarancją producenta samochodu. UĪywane oryginalne czĊĞci zamienne i akcesoria SUZUKI Kategorycznie zabroniona jest odsprzedaĪ oraz stosowanie nastĊpujących uĪywanych podzespołów samochodu: •CĊĞzci składowych układu poduszek powietrznych oraz wszelkich innych podzesłówpo pirotechnicznych (m.in. poduszek powietrznych, sterowników i czujników). • Pasów bezpieczeĔstwa i ich elementów składowych (np. taĞm, sprzączek i mechanizmów zwijających). Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeĔstwa zawierają materiały wybuchowe. DemontaĪ i złomowanie tych podzespołów powinny być wykonywane przez autoryzowaą stnacĊj obłsugi SUZUKI lub właĞciwie przygotowany warsztat, aby uniknąć ich przypadkowego odpalenia. *Dopuszczone do stosowania są czĊĞci regenerowane z autoryzacją SUZUKI.
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 2005cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja
pages 1 - 7
1
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 1 min
2
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 2 min
3
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 3 min
4
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 4 min
5
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 5 min
6
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 6 min
7
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 7 min

Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja
page 4 / 268

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Suzuki Grand Vitara II 2 owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language


    pdf - 6.51 MB