język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Chrysler Voyager

owners manual Chrysler Voyager - year of production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (11.37 MB) 164 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Chrysler Voyager, year of production 2001 - 2007:
WPROWADZENIE • DRODZY PASTWO • SPOSÓB UYTKOWANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI • OSTRZEENIA I UWAGI • NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (VIN) DRODZY PASTWO dzikujemy za wybór jednego z modeli samochodów Chrysler. Precyzja i wysoka jako wykonania oraz charakterystyczny wygld - to tradycyjne zalety pojazdów naszej firmy. Przed uruchomieniem pojazdu prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Obsługi wraz z jej uzupełnieniami. Naley zapozna si ze wszystkimi urzdzeniami sterujcymi, szczególnie słucymi do hamowania pojazdu, kierowania i zmiany biegów. Naley take sprawdzi zachowanie pojazdu na rónych nawierzchniach drogowych. W miar nabierania dowiadczenia ronie wprawa w prowadzeniu, lecz zawsze naley z pocztku zachowa szczególn ostrono Naley take przestrzega przepisów kodeksu drogowego w kadej sytuacji. Niewłaciwa eksploatacja moe prowadzi do utraty panowania nad pojazdem i wypadków. Nadmierna prdko jazdy lub prowadzenie pod wpływem rodków odurzajcych moe równie powodowa utrat kontroli, zderzenie z innymi pojazdami lub przedmiotami, wypadnicie z drogi lub przewrócenie si samochodu, a kade z tych zdarze prowadzi moe do powanych obrae ciała jadcych lub nawet ich mierci. Nie zapite pasy bezpieczestwa naraaj kierowc i pasaerów na zwikszone ryzyko obrae lub mierci. Dla utrzymania najwyszej sprawnoci technicznej pojazdu naley w zalecanych okresach dokonywa przegldów w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) Chrysler, która dysponuje wykwalifikowanym personelem, narzdziami oraz stosownym wyposaeniem, umoliwiajcym właciw obsług techniczn. Firma Chrysler i jej dystrybutorzy s ywotnie zainteresowani zapewnieniem satysfakcji klientów z posiadania pojazdu. Jeli jaki problem z zakresu obsługi technicznej lub gwarancji nie zostanie właciwie załatwiony, prosimy o zwrócenie si do kierownictwa ASO. ASO Chrysler słuy zawsze pomoc w wyjanieniu wszelkich pyta i wtpliwoci, dotyczcych Pastwa samochodu. UWAGA Wszystkie dane zawarte w tej instrukcji oparte s na najnowszych informacjach, jakie były do dyspozycji w czasie oddawania jej do druku. Zachowuje si prawo opublikowania zmian w dowolnym czasie. Tre instrukcji opracowano z udziałem specjalistów z dziedziny techniki i obsługi. Staranne jej przeczytanie umoliwi zapoznanie si z prowadzeniem i obsług Pastwa nowego pojazdu. Po przeczytaniu instrukcj naley przechowywa w samochodzie tak, aby była łatwo dostpna do ewentualnego dalszego wykorzystania. W razie sprzeday samochodu, instrukcj naley przekaza nowemu włacicielowi. Chrysler zastrzega, sobie prawo dokonywania zmian w konstrukcji i charakterystyce swych produktów oraz wprowadzania ulepsze bez zobowizania do uzupełniania tymi zmianami wyrobów wyprodukowanych wczeniej. 3
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Chrysler Voyager
year of production from: 2001cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi
pages 1 - 6
 
1
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 6 min

Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi
page 3 / 164

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi / page 3
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF