język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Chrysler Voyager

owners manual Chrysler Voyager - year of production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (11.37 MB) 164 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Chrysler Voyager, year of production 2001 - 2007:
Pilot dwuprzyciskowy posiada bazowe funkcje: Zablokowa (LOCK - zamknita kłódka) i Odblokowa (UNLOCK - otwarta kłódka). Pilot picioprzyciskowy oprócz funkcji bazowych pozwala take na uruchomienie napdu otwierajcego / zamykajcego klap tyln, lewe lub prawe drzwi przesuwne, stanowicego wyposaenie dodatkowe - opcjonalne. Napdy drzwi i tylnej klapy działaj z małym opó nieniem. Inne moliwoci sterowania obejmuj włczenie/wyłczenie otwierania tylko drzwi kierowcy lub wszystkich drzwi ("Dwukrotne wciniecie"), opó nienie działania napdów oraz "powitalnego" błysku lamp pojazdu. Odblokowanie zamka drzwi bocznych i klapy tylnej Nacisn i puci przycisk UNLOCK pilota jeden raz by odblokowa drzwi kierowcy, lub dwa razy by odblokowa wszystkie drzwi boczne i tyln klap. Włczy si owietlenie wntrza oraz nastpi "powitalny" błysk lamp (jeli opcje te wchodz w skład wyposaenia pojazdu). WANE: By wyłczy te funkcje i odblokowywa wszystkie drzwi jednym naci niciem przycisku UNLOCK, nale y wykona nastpujce czynno ci: 1. Nacisn i przytrzyma przycisk UNLOCK przez 5 do 10 sekund 2. Wciskajc przycisk UNLOCK (po 5 sekundach) nacisn przycisk LOCK i zwolni oba przyciski. Powtarzajc te czynnoci mona reaktywowa funkcj kolejnego odblokowywania drzwi kierowcy i pozostałych drzwi ("Dwukrotnie wcisn"). Blokowanie zamka drzwi bocznych i klapy tylnej Nacisn i zwolni przycisk LOCK pilota, by uruchomi blokady wszystkich drzwi i klapy tylnej. Otwieranie i zamykanie tylnej klapy z napdem (opcja) Nacisn przycisk LIFTGATE (dolny), przytrzyma przynajmniej przez 1 sekund i zwolni; nastpi otwarcie lub zamknicie klapy tylne). Jeeli tylna klapa nie jest wyposaona w napd a jej zamek jest zablokowany, wcinicie przycisku powoduje odblokowanie zamka na okres około 30 sekund, umoliwiajc rczne otwarcie klapy i dostp tylko do baganika. Otwieranie/zamykanie lewych drzwi przesuwnych z napdem (opcja) Nacisn LEWY (dolny) przycisk, przytrzyma przynajmniej przez 1 sekund i zwolni; nastpi odsunicie lub zasunicie drzwi. Jeeli samochód nie jest wyposaony w napd lewych drzwi przesuwnych, a drzwi s zasunite i zamek zablokowany, nacinicie przycisku spowoduje odblokowanie zamka tych drzwi. Otwieranie/zamykanie prawych drzwi przesuwnych z napdem (opcja) Nacisn PRAWY (dolny) przycisk, przytrzyma przynajmniej przez 1 sekund i zwolni; nastpi odsunicie lub zasunicie drzwi. Jeeli samochód nie jest wyposaony w napd lewych drzwi przesuwnych, a drzwi s 11
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Chrysler Voyager
year of production from: 2001cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi
pages 8 - 14
8
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 8 min
9
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 9 min
10
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 10 min
11
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 11 min
12
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 12 min
13
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 13 min
14
Chrysler-Voyager-Caravan-IV-4-instrukcja-obslugi page 14 min

Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi
page 11 / 164

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Chrysler Voyager Caravan IV 4 instrukcja obslugi / page 11
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF