język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Renault Vel Satis

owners manual Renault Vel Satis - year of production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 - Renault Vel Satis instrukcja obslugi PL

Document: pdf (11.18 MB) 244 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Renault Vel Satis, year of production 2001 - 2009:
NU653-9_fra_G1.qxd 23/03/04 16:44 Page 0.07 TLAKY V PNEUMATIKÁCH vPSI(zastudena ) (pokraèování) Verze s koly velikosti 18" 2.0 T 3.5 V6 2.2 dCi 3.0 dCi PouŞití mimo dálnici •Pøední 30 33 33 35 • Zadní 29 29 29 29 PouŞití na dálnici (1) • Pøední 32 38 35 36 • Zadní 29 29 29 29 Rezervní kolo 47 Rozmìry ráfkù 7,5 J 18 - 5,5 J 17 (rezervní kolo) Rozmìry pneumatik 245/45 R 18 W - 185/60 R 17 C (rezervní kolo) Bezpeènost pneumatik a instalace øetìzù Pøejdìte na odstavec „Pneumatiky“ kapitoly 5, kde naleznete podmínky údrŞby a podle verze podmínky pouŞití snìhových øetìzù. (1) Zvláštnost vozidel pouŞívaných pøi plném zatíŞení(maximální pøípustné hmotnosti pøi naloŞení)ataŞenípøívìsu Maximálnírychlostmusíbýtomezenana100km/hatlakvpneumatikáchzv3PýšenoSI. Hodnoty hmotností naleznete v odstavci „Hmotnosti“ v kapitole 6. 0.07 NU653-9 - B73C:\Documentum\Checkout\NU653-9_tch_T1.win 11/5/2004 19:03-page9
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Renault Vel Satis
year of production from: 2001cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Renault Vel Satis instrukcja obslugi
pages 6 - 12
6
Renault-Vel-Satis-instrukcja-obslugi page 6 min
7
Renault-Vel-Satis-instrukcja-obslugi page 7 min
8
Renault-Vel-Satis-instrukcja-obslugi page 8 min
9
Renault-Vel-Satis-instrukcja-obslugi page 9 min
10
Renault-Vel-Satis-instrukcja-obslugi page 10 min
11
Renault-Vel-Satis-instrukcja-obslugi page 11 min
12
Renault-Vel-Satis-instrukcja-obslugi page 12 min

Renault Vel Satis instrukcja obslugi
page 9 / 244

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Renault Vel Satis instrukcja obslugi / page 9
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Renault Vel Satis owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language


    pdf - 8.72 MB