język polski english language Deutsch español français

or

owners manual VW Polo

owners manual VW Polo - year of production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - VW Polo IV 4 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (51.41 MB) 125 pages
all ratings: 17 average rating: 2
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle VW Polo, year of production 2001 - 2005:
BEZPIECZENSTYVO BEZPIECZENSTYYO przykłady zderzenia czo- Podane opisują ) Zasady bezp iecze(tstwa łowe. Zasady fizyczne dotyczą takŻe WSZy- stkich innych rodząow zderze i obowiązują r wniez przy samochodach z systemem po- d uszek bezpieczenstwa. ZIego powodu pasy muszą byÓ przed kaŻdą i prawidłowo zapięte, r w- 1azdą załoŻone niez, gdy 1azda odbywa się na bardzo kr t- kich odcinkach. Nalezy zwroci uwagę, aby prawidłowo r wniez za- wsp łpasaŻer był pięty. Na poprzednich stronach pokazano, jak dzia- pasy podczas Wypadku. łąą bezpiecze stwa Statystyki wypadkow potwierdząą, ze prawi- pas w stwa ob- założenie bezpiecze Pasy bezpieczenstwa chronią dłowe prawi- niŻa ryzyko zranienia i zwiększa SZanSę prze- Pasy bezpiecze stwa, kt re zostały życia w cięzkich wypadkach. jadącą załozone, utrzymują W Samo- dłowo podstawie krajow chodzie osobę W prawidłowej pozycji siedzą- Na tej w większości stoso- cej. wanie pas w bezpiecze stwa jest ustawowo Pasy zmniejsza!ą W Znacznej mierze energię nakazane. kinetyczną i zapobiegają niekontrolowanym prawidłowego pas w przemieszczeniom os b, mogącym Spowo- Spos b zakładania i systemu podu- dować cięzkie ich obrazenia. bezpiecze stwa działanie szek bezpiecze stwa opisane zostało na na- osoby siedzące W samochodzie z prawi- stępnych stronach. zapiętymi pasami zyskują W zakre- dłowo gł wnie na tym, że sie bezpieczenstwa ener- gia kinetyczna wychwycona zostaje w opty- malny spos b przez pasy. R wniez struk- tura przodu samochodu i inne bierne środki bezpiecze stwa, np. system poduszek bez- pieczenstwa, gwarantują zmniejszenie ener- gii kinetycznej. Powstająca energia zostaje : : :-:1 :i" przez to obnizona, a ryzyko zranienia zmniej- '.: . iEE lifi.i:.ip.o. szone. ,,, i ''ii* .ti-i'.:'i=,. PASY BEZPIECZENSTWA PASY BEZPIECZENSTWA
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for VW Polo
year of production from: 2001cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:VW Polo IV 4 instrukcja obslugi
pages 2 - 8
2
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 2 min
3
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 3 min
4
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 4 min
5
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 5 min
6
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 6 min
7
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 7 min
8
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 8 min

VW Polo IV 4 instrukcja obslugi
page 5 / 125

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
VW Polo IV 4 instrukcja obslugi / page 5
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF