język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Jeep Compass

owners manual Jeep Compass - year of production: 2017 - Jeep Compass II 2 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (6.49 MB) 412 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Jeep Compass, year of production 2017:
JAKKORZYSTAĆ Aby łatwo odszukać rozdział zawierającyOSTRZEŻENIE ZINSTRUKCJI potrzebną informację, można skorzystaćONIEBEZPIECZEŃSTWIE zindeksunakońcuniniejszegopodręcznika Najważniejsze informacjeużytkownika. PRZEWRÓCENIAPOJAZDU Instrukcje dotyczące kierunku (w prawo/wRozdziały można szybko identyfikować zaSamochody użytkowe są bardziej podatne lewo lub do przodu/do tyłu) dotyczące po-pomocą odpowiadających im znacznikównaprzewrócenieniżinnetypypojazdów.Ten INSTRUKCJIjazdu odnoszą się do pozycji osoby siedzą-graficznych na każdej stronie nieparzystej.pojazd ma większy prześwit i wyżej poło- Kilka stron dalej znajduje się instrukcja po-żony środek ciężkości niż większość pojaz- cej w fotelu kierowcy. Wszelkie odstępstwazwalająca zapoznać się z kolejnością roz- od tej reguły są jednoznacznie określonedziałów, a także istotnymi symbolami i ozna-dów osobowych. Dzięki temu może się wtekście. czeniami. Po boku na każdej parzystejsprawniej poruszać w różnych typach tere- stronie znajduje się tekstowe oznaczenienów.Wszystkietypysamochodówmogąbyć Ilustracje w podręczniku użytkownika są po- jednak niebezpieczne, jeśli będą prowa- glądowe.Oznaczato,żeniektóreszczegółydanego rozdziału.dzone w nieodpowiedzialny sposób. Wyżej NINIEJSZEJwidoczne na ilustracji mogą się różnić odSymbolepołożony środek ciężkości sprawia, że sa- Z rzeczywistego rozmieszczenia elementów mochód może się przewrócić w miejscu, wzakupionympojeździe. Naniektórych elementach pojazdu znajdująktóre jest bezpieczne dla innych typów po- się kolorowe oznaczenia z symbolami infor-jazdów. AĆPonadto niniejszy podręcznik użytkownikamującymi o środkach ostrożności związa- został przygotowany dla pojazdów z kierow-nych z tymi elementami.Nie należy gwałtownie skręcać, wykonywać nicą po lewej stronie, dlatego możliwe jest, nagłych manewrów lub innych czynności że w przypadku pojazdów z kierownicą po mogących doprowadzić do utraty panowa- prawej stronie układ lub budowa niektórych nia nad pojazdem. Niezastosowanie się do KORZYSTelementów sterujących może nie stanowić powyższych zaleceń może doprowadzić do dokładnego odbicia lustrzanego ilustracji. wywrócenia samochodu lub do kolizji, która może być przyczyną poważnych obrażeń JAK lub śmierci. Samochód należy prowadzić ostrożnie. 2
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Jeep Compass
year of production from: 2017cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Jeep Compass II 2 instrukcja obslugi
pages 1 - 7
1
Jeep-Compass-II-2-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Jeep-Compass-II-2-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Jeep-Compass-II-2-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Jeep-Compass-II-2-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Jeep-Compass-II-2-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Jeep-Compass-II-2-instrukcja-obslugi page 6 min
7
Jeep-Compass-II-2-instrukcja-obslugi page 7 min

Jeep Compass II 2 instrukcja obslugi
page 4 / 412

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Jeep Compass II 2 instrukcja obslugi / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
 1. Jeep Compass II 2 navod k obsludze CZ
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.13 MB
 2. Jeep Compass II 2 Handbuch DE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.24 MB
 3. Jeep Compass II 2 Bilens instruktionsbog DK
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.95 MB
 4. Jeep Compass II 2 owners manual EN
  show the owner's manual

  owners manual english language


  pdf - 5.87 MB
 5. Jeep Compass II 2 manual del propietario ES
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.33 MB
 6. Jeep Compass II 2 omistajan kasikirja FI
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.99 MB
 7. Jeep Compass II 2 manuel du proprietaire FR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.23 MB
 8. Jeep Compass II 2 Kezelesi utmutato HU
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.22 MB
 9. Jeep Compass II 2 manuale del proprietario IT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.29 MB
 10. Jeep Compass II 2 handleiding NL
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.19 MB
 11. Jeep Compass II 2 bruksanvisningen NO
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.88 MB
 12. Jeep Compass II 2 manual del propietario PT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.09 MB
 13. Jeep Compass II 2 instruktionsbok SE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.89 MB