język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Jeep Compass

owners manual Jeep Compass - year of production: 2017 - Jeep Compass II 2 omistajan kasikirja FI

Document: pdf (5.99 MB) 356 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Jeep Compass, year of production 2017:
KÄYTTÖOPPAAN jota voi käyttää apuna lukujen järjestykseentely voi johtaa onnettomuuteen, ajoneuvon KÄYTTÄMINEN ja kaistaleiden symboleihin tutustumisessa.kaatumiseen ja vakavaan vammaan tai hen- Kunkin parillisen sivun reunassa on kuiten-genvaaraan. Aja varovaisesti. ÄMINENTärkeitätietoja kin ilmaistu tekstinä kyseisen luvun nimi. YTTAutoa koskevat suuntaohjeet (vasen/oikea taiMerkit eteenpäin/taaksepäin) on aina käsitettäväJoissakin ajoneuvon komponenteissa on vä- KÄkuljettajan istuimella istuvaa henkilöä koske-rilliset tarrat, joissa olevat merkit ilmaisevat viksi. Tästä säännöstä poikkeavat erityistapa-kyseistä komponenttia käytettäessä huomi- ukset on ilmoitettu tekstissä selkeästi.oon otettavia asioita. AANKäyttöoppaassa olevat kuvat on tarkoitettu Kaatumisvaarasta varoittava merkki vain esimerkiksi. Siksi jotkin kuvien yksityis-KAATUMISVAARAKuljettajan ja matkustajien turvavöiden käyt- kohdat eivät vastaa auton todellista raken- tämättä jättäminen on yleinen vakavien ja netta. Maastoautojen kaatumisvaara on huomatta-hengenvaarallisten vammojen syy. Kaatu- YTTÖOPPLisäksi käyttöopasonlaadittukoskemaanau-vasti suurempi kuin muiden ajoneuvotyyp-misonnettomuudessa turvavyötä käyttämät- toja, joissa ohjauspyörä on vasemmalla puo-pien. Tässä ajoneuvossa maavara on suu-tömän henkilön kuoleman riski on merkittä- KÄlella. Siksi on mahdollista, että joidenkinrempi ja painopiste korkeammalla kuinvästi suurempi kuin turvavyön käyttäjän. säätimien sijainti tai rakenne ei ole tarkkamonissa muissa henkilöautoissa. Sen suori-Käytä aina turvavyötä. peilikuva kuvaan nähden autoissa, joissa oh-tuskyky on hyvä erilaisissa maastoissa. Varo- jauspyörä on oikealla puolella.mattomalla ajotyylillä ajoneuvon hallinnanTÄRKEÄTIEDOTUS voi menettää mallista riippumatta. Koska Tarvittavat tiedot sisältävän luvun selvittämi-painopiste on korkealla, tämä ajoneuvo saat-KÄSIKIRJAN TIEDOT ON TARKISTETTU seen voi käyttää apuna tämän käyttöoppaantaakaatuahelpomminkuinmuut,josajoneu-PAINATUKSEN YHTEYDESSÄ. CHRYSLER lopussa olevaa hakemistoa.von hallinta menetetään.VARAA KUITENKIN OIKEUDEN PÄIVITTÄÄ Luvut on nopea tunnistaa kunkin parittomanÄläteejyrkkiäkäännöksiä,äkkinäisiäohjaus-TIETOJA ILMOITTAMATTA SIITÄ ETUKÄ- sivun reunassa olevasta graafisesta kaista-liikkeitä tai vaaranna muulla tavoin ajoneu-TEEN. leesta. Muutaman sivun päässä on selitys,von hallintaa. Ajoneuvon huolimaton käsit- 2
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Jeep Compass
year of production from: 2017cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Jeep Compass II 2 omistajan kasikirja
pages 1 - 7
1
Jeep-Compass-II-2-omistajan-kasikirja page 1 min
2
Jeep-Compass-II-2-omistajan-kasikirja page 2 min
3
Jeep-Compass-II-2-omistajan-kasikirja page 3 min
4
Jeep-Compass-II-2-omistajan-kasikirja page 4 min
5
Jeep-Compass-II-2-omistajan-kasikirja page 5 min
6
Jeep-Compass-II-2-omistajan-kasikirja page 6 min
7
Jeep-Compass-II-2-omistajan-kasikirja page 7 min

Jeep Compass II 2 omistajan kasikirja
page 4 / 356

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Jeep Compass II 2 omistajan kasikirja / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
 1. Jeep Compass II 2 navod k obsludze CZ
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.13 MB
 2. Jeep Compass II 2 Handbuch DE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.24 MB
 3. Jeep Compass II 2 Bilens instruktionsbog DK
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.95 MB
 4. Jeep Compass II 2 owners manual EN
  show the owner's manual

  owners manual english language


  pdf - 5.87 MB
 5. Jeep Compass II 2 manual del propietario ES
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.33 MB
 6. Jeep Compass II 2 manuel du proprietaire FR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.23 MB
 7. Jeep Compass II 2 Kezelesi utmutato HU
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.22 MB
 8. Jeep Compass II 2 manuale del proprietario IT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.29 MB
 9. Jeep Compass II 2 handleiding NL
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.19 MB
 10. Jeep Compass II 2 bruksanvisningen NO
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.88 MB
 11. Jeep Compass II 2 instrukcja PL
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.49 MB
 12. Jeep Compass II 2 manual del propietario PT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.09 MB
 13. Jeep Compass II 2 instruktionsbok SE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.89 MB