język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Jeep Compass

owners manual Jeep Compass - year of production: 2017 - Jeep Compass II 2 navod k obsludze CZ

Document: pdf (6.13 MB) 380 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Jeep Compass, year of production 2017:
JAKPOUŽÍVATTUTO Kapitolylzerychlenajítpomocívyhrazenýchz důvodu vyššího těžiště převrátit v situa- PŘÍRUČKU grafických chlopní na boku každé lichécích,přikterýchbyktomuuněkterýchjiných stránky. O několik stran dále je uveden klíčvozidel nemuselo dojít. Důležité informace pro seznámení s uspořádáním kapitol a pří-Nepokoušejte se o ostré zatáčení, náhlé slušných symbolů na chlopních. Dále je namanévry nebo jiné nebezpečné jízdní akti- Veškeré směrové pokyny (doleva/dopravaboku každé sudé stránky textová indikace PŘÍRUČKUnebo dopředu/dozadu) týkající se vozidlaaktuální kapitoly.vity, které mohou způsobit ztrátu kontroly jsou uváděny z pohledu osoby sedící na nad vozidlem. Nebudete-li používat toto O sedadleřidiče.Zvláštnípřípady,kterénejsouSymbolyvozidlo bezpečně,můžedojítknehodě,pře- v souladu s tímto pravidlem, budou řádně vrácení vozidla a vážnému nebo smrtel- Některé součásti vozidla jsou vybavenynémuzranění. Jezděte opatrně. TUTuvedeny v textu. barevnými štítky, jejichž symboly znázorňují T Obrázky v této uživatelské příručce jsoubezpečnostní informace, které je nutné A poskytovány pouze jako příklad. Některádodržovat při použití takovéto součásti. vyobrazení proto nemusí odpovídat skuteč-UPOZORNĚNÍ némuuspořádánívašehovozidla. POUŽÍVUživatelská příručka je navíc určena pře-KPŘEVRÁCENÍ vážněprovozidlasvolantemnalevéstraně,Užitková vozidla mají výrazně vyšší ten-Výstražný títek ohledně převrácení je tedy možné, že u vozidel s volantem nadenci k převrácení než ostatní typy vozidel. JAKpravé straně nemusí být poloha nebo kon-Toto vozidlo má vyšší světlou výšku a vyššíNepoužívánídodanýchbezpečnostních strukce některých ovládacích prvků zrca-těžiště než mnoho osobních vozidel. Jepásů řidiče a spolujezdců je hlavní příčinou dlová. schopné si vést lépe v nejrůznějších terén-vážného nebo smrtelného zranění. Při Při vyhledávání kapitoly obsahující potřeb-ních aplikacích. U všech vozidel může dojítnehoděsnáslednýmpřevrácenímvozidlaje nou informaci můžete nahlédnout do rejst-ke ztrátě kontroly, pokud jsou řízena nebez-unepřipoutanéosobyvýrazněvětšípravdě- říku na konci této uživatelské příručky.pečným způsobem. Pokud dojde ke ztrátěpodobnost usmrcení, než u osoby připou- kontroly nad tímto vozidlem, může setané bezpečnostním pásem. Vždy se při- poutejte. 2
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Jeep Compass
year of production from: 2017cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Jeep Compass II 2 navod k obsludze
pages 1 - 7
1
Jeep-Compass-II-2-navod-k-obsludze page 1 min
2
Jeep-Compass-II-2-navod-k-obsludze page 2 min
3
Jeep-Compass-II-2-navod-k-obsludze page 3 min
4
Jeep-Compass-II-2-navod-k-obsludze page 4 min
5
Jeep-Compass-II-2-navod-k-obsludze page 5 min
6
Jeep-Compass-II-2-navod-k-obsludze page 6 min
7
Jeep-Compass-II-2-navod-k-obsludze page 7 min

Jeep Compass II 2 navod k obsludze
page 4 / 380

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Jeep Compass II 2 navod k obsludze / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
 1. Jeep Compass II 2 Handbuch DE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.24 MB
 2. Jeep Compass II 2 Bilens instruktionsbog DK
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.95 MB
 3. Jeep Compass II 2 owners manual EN
  show the owner's manual

  owners manual english language


  pdf - 5.87 MB
 4. Jeep Compass II 2 manual del propietario ES
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.33 MB
 5. Jeep Compass II 2 omistajan kasikirja FI
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.99 MB
 6. Jeep Compass II 2 manuel du proprietaire FR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.23 MB
 7. Jeep Compass II 2 Kezelesi utmutato HU
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.22 MB
 8. Jeep Compass II 2 manuale del proprietario IT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.29 MB
 9. Jeep Compass II 2 handleiding NL
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.19 MB
 10. Jeep Compass II 2 bruksanvisningen NO
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.88 MB
 11. Jeep Compass II 2 instrukcja PL
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.49 MB
 12. Jeep Compass II 2 manual del propietario PT
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 6.09 MB
 13. Jeep Compass II 2 instruktionsbok SE
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 5.89 MB