język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (8.64 MB) 268 pages
rating:
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 2005 - 2014:
PRZED ROZPOCZĉCIEM JAZDY ceń radiowych pochodzących np. z na- OSTRZEĩENIE dajników radiowych lub radiotelefonów.ZALECENIE Nie nalĪey uruchamći caałkowitej• Zamki drzwi nie reagują na zdalne Nadajnik zdalnego sterowania jest blokady zamków, gdy w samochodziesterowanie, gdy: delikatnym urządzeniem elektronicz- wyłącznik zapłonu jest w ustawieniu znajdują siĊ pasaĪerowie. Nie maąjcinnym nĪi „LOCK” ąbdĨ w wyłącznikunym. W celu uniĊcia jekngoi moĪliwoĞci odblokowania drzwi od zapłonu jest kluczyk lub uszkodzenia nalĪy przeećstrzega wewnątrz, zostaną oni uĊzieniwiktórekolwiek drzwi ą otswarte ądbĨnastĊpujących zaleceĔ: w samochodzie. niedomknięte. •Nie narĪaać go na uderzenia lub • W przypadku zgubienia nadajnika zdal-działanie wysokiej temperatury (np. Zablokowanie drzwi bez uruchomienia nego sterowania nalĪey jak najszybciejna bezĞpredo nio nasłonecznionej całkowitej blokady zamków potwierdza górnej powierzchni deski rozdziel- pojedyncze błyĞniĊcie kierunkowskazów.zamówić w autoryzowanej stacji obsługiczej). Zchwiąl uruchomienia całkowitej blokadySuzuki nowy oraz wykasować z pamięci•NalĪey trzymać go z dala odĨ ródeł układu utracony nadajnik. zamków kierunkowskazy błyskają pól magnetycznych, np. telewizora. ponownie. Typ 1 Po odblokowaniu drzwi:Nadajnik TS002 wraz z odbiornikiem R62J1 zdalnego sterowania spełniają podstawowe • dwukrotnie błyskają kierunkowskazy oraz wymogi oraz inne istotne postanowienia •na okło 15 sekundo zapĊ oala siĞwie-Dyrektywy 1999/5/EC. tlenie wnĊtrza, jeĪeli jego przełącznikTyp 2 jest w pozycji Ğrodkowej. JeĪeli w tym Sterownik S62J1 systemu elektronicznego czasie do włąycznika zapłonu zostanie kluczyka wraz z nadajnikiem TS001 włoĪony kluczyk, Ğowietlenie wnĊtrzaspełniają podstawowe wymogi oraz inne natychmiast zgaĞnie.istotne postanowienia Dyrektywy 1999/5/EC. Po zablokowaniu drzwi naleĪy sprawdzić, czy nie dają siĊ one otworzyć. JeĪeli w cąi gu 30 sekund od naciĞniĊcia przycisku (2) Īadne drzwi nie zostąan otwarte, wszystkie zostą z powanrotem zablokowane. UWAGA: •Zasęig działania zdalnego sterowania wynosi około 5 m, lecz mĪe zmoieniać się w zaleĪnoĞci od występowania zakłó- 1-10
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 2005cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja
pages 18 - 24
18
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 18 min
19
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 19 min
20
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 20 min
21
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 21 min
22
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 22 min
23
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 23 min
24
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 24 min

Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja
page 21 / 268

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja / page 21
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Suzuki Grand Vitara II 2 owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language


    pdf - 6.51 MB