język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Mini Clubman

owners manual Mini Clubman - year of production: 2007 - Mini Clubman Cooper One instrukcja obslugi PL

Document: pdf (2.32 MB) 182 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Mini Clubman, year of production 2007:
5.Przytrzymać przycisk wciģnięty, dopóki zaryglowane z powrotem. wskazanie nie zmieni się. Przed i po zakończeniu kaĵdej jazdy naleĵy 6.Nacisnąć na przycisk, aby wybrać, strzałka:sprawdzić, czy drzwi Splitdoor nie zostały D niechcący odryglowane.< Ą > Sygnał potwierdzenia przy L odryglowaniu Usterki wdziałaniu PRZEG > Sygnał potwierdzenia przy Pracę pilota mogą zakłócać lokalne fale ryglowaniu radiowe. Wówczas samochód moĵna zaryglować iodryglować wbudowanym wpilot kluczykiem poprzez zamek drzwi. Jeĵeli nie moĵna zaryglować samochodu A pilotem, oznacza to zwykle, ĵe jego UG akumulatorek jest wyładowany. Naleĵy Ł S skorzystać z tego kluczyka na dłuĵszej trasie, OB aby zpowrotem naładować akumulatorek, strona16. 7.Przytrzymać przycisk wciģnięty, dopóki Poprzez zamek drzwiY wskazanie nie zmieni się. D 8.Nacisnąć na przycisk, aby wybrać: – PORA > A D Przy odryglowaniu/ryglowaniu pulsują Z ģwiatła awaryjne. JA > Funkcja jest wyłączona. 9.Przytrzymać przycisk wciģnięty, dopóki CJA wskazanie nie zmieni się. Wprowadzone Ustawienie sposobu odryglowania samochodu, KA I ustawienie zostało zapisane.strona17. N U Nie wolno zamykać samochodu M Włączenie oĢwietlenia wnętrza zzewnątrz, jeģli wewnątrz znajdują się KO Gdy samochód jest zaryglowany:pasaĵerowie, poniewaĵ wwersjach dla Nacisnąć przycisk. niektórych krajów z wyposaĵenie dodatkowym, Ułatwia ona odszukanie samochodu otwarcie samochodu od wewnątrz jest pozostawionego np. wpodziemnym garaĵu.niemoĵliwe.< ŚĆ O Wniektórych wersjach krajowych alarmN Odryglowanie drzwi Splitdoor * IL jest wyzwalany, kiedy drzwi są otwierane Nacisnąć przycisk. za pomocą zamka. MOB Wwersjach dla niektórych krajów, drzwi Wyłączanie alarmu Splitdoor mogą zostać odryglowane Odryglować samochód za pomocą pilota, dopiero po wczeģniejszym odryglowaniu strona17, lub wsunąć kluczyk do oporu samochodu. wstacyjkę.< IE N Przy otwieraniu drzwi Splitdoor naleĵy zwrócić Autoalarm, patrz strona22.A uwagę na dostateczną przestrzeń, aby uniknąć Bezwyposaĵenia wautoalarmIW ich uszkodzenia. * lub UK funkcję dostępu komfortowego Z Jeģli drzwi Splitdoor były uprzednio * tylko zaryglowane, to po zamknięciu zostaną one drzwi kierowcy ryglowane są za pomocą WYS zamka.< 19
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Mini Clubman
year of production from: 2007cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Mini Clubman Cooper One instrukcja obslugi
pages 18 - 24
18
Mini-Clubman-Cooper-One-instrukcja-obslugi page 18 min
19
Mini-Clubman-Cooper-One-instrukcja-obslugi page 19 min
20
Mini-Clubman-Cooper-One-instrukcja-obslugi page 20 min
21
Mini-Clubman-Cooper-One-instrukcja-obslugi page 21 min
22
Mini-Clubman-Cooper-One-instrukcja-obslugi page 22 min
23
Mini-Clubman-Cooper-One-instrukcja-obslugi page 23 min
24
Mini-Clubman-Cooper-One-instrukcja-obslugi page 24 min

Mini Clubman Cooper One instrukcja obslugi
page 21 / 182

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Mini Clubman Cooper One instrukcja obslugi / page 21
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
 1. Mini Clubman owners manual EN
  show the owner's manual

  owners manual english language


  pdf - 3.23 MB
 2. Mini Clubman manuel du proprietaire FR
  show the owner's manual

  owner


  pdf - 7.06 MB