język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (4.68 MB) 232 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 1998 - 2004:
PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY Lusterka wsteczne Zewnętrzne lusterka wsteczne Lusterka regulowane elektrycznie Dwupołożeniowe wewnętrzne (w niektórych wersjach) lusterko wsteczne (w niektórych wersjach) (1) PRZYKŁAD (3) (2) (4) (1) (3) DZIEŃ NOC 54G241 Aby ustawić wewnętrzne lusterko wsteczne należy przesunąć dźwignię regulacą yjn (2) wpołożenie dzienne, a naępnstie poru- 60G016 (4) szając lusterkiem w góęr, w dół i na boki, Zewnętrzne lusterka wsteczne nażly te ak 65D470 doprowadzić do uzyskania najlepszej widoczności. ustawić, aby na ich wewnętrznych skrajach Przełącznik służący do ustawiania lusterek widoczne były boki pojazdu. regulowanych elektrycznie znajduje sę i Podczas jazdy nocą należy, w celu zmniej- w drzwiach kierowcy. Regulacja położenia szenia odblasku od reflektorów pojazdów OSTRZEŻENIE lusterek jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy jadących z tyłu, przesunąć dźwignię regu- wyłącznik zapłonu jest w położeniu „ACC” Należy zachowća ostrożność przy lacyjną w położenie nocne. lub „ON”. W celu regulacji położenia luste- ocenie odległości pojazdów lub rek należy: OSTRZEŻENIE innych przedmiotów widzianych w wypukłych lusterkach bocznych. Przedmioty widziane w nich wyądaj 1) Przesuwając prłącznizk ge łówny • Lusterko nażly re egulowća tylko się być mniejsze i bardziej odległe niż w prawo lub w lewo wybrać lusterko, wpołożeniu do jazdy dziennej. w lusterku płaskim. którego położenie ma być regulowane. •Położenia do jazdy nocnej nażley 2) Wcisnąć zewnętrzną krawędź przełącz- używać wyłącznie wtedy, gdy jest to nika sterującego w miejscu odpowiada- niezbędne dla zmniejszenia odbla- jącym kierunkowi, w którym lusterko sku od reflektorów pojazdów jadą- powinno zostać przesunięte. cych z tyłu. Należy pamiętać, że 3) W celu uniknięcia przypadkowego prze- wtym położeniu mogą nie być dos- stawienia lusterka przesunąć przełącz- trzegalne niektóre przedmioty wido- nik główny w położenie środkowe. czne w położeniu do jazdy w dzień. 1-10
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
pages 16 - 22
16
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 16 min
17
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 17 min
18
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 18 min
19
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 19 min
20
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 20 min
21
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 21 min
22
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 22 min

Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
page 19 / 232

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja / page 19
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF