język polski english language Deutsch español français

or

owners manual VW Polo

owners manual VW Polo - year of production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - VW Polo IV 4 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (51.41 MB) 125 pages
all ratings: 17 average rating: 2
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle VW Polo, year of production 2001 - 2005:
BEZPIECZENSTYVO BEZPIECZENSTYYO pod Wyłączanie uszki bezpieczenstwa Samochody z poduszką bezpiecze stwa ) poduszki Wyłączenie bezpiecze stwa prze- Wyłączan pod przed głowy* ie uszki n iego pasażera i z zamontowaną siatką oddziela_ widziane jest tylko w szczegolnych przypad- przed zamontowaniem fotelika dla dzlecka lącą kach np. jezeli: Nalezy zlecić poduszki W samochodach z poduszką bezpiecze - o wyłączenie bezpie- stwa głowy W Wyiątkowych sytuacjach na siedzeniu cze stwa, jezeli W wyjątkowej sytuacji na i zamontowaną fabrycznie siatką przedniego pasazera zastosowany musi byc siedzeniu przedniego pasazera musi zostać oddzielającą elementy te Są konstrukcyjnie fotelik, w kt rym dziecko siedzi tyłem kie- zamontowany dopasowane i zapewniają optymalne działa- do fotelik, w kt rym dziecko sie- runku jazdy; dzi tyłem jazdy. nle. do kierunku Firma Volkswagen zaleca montowanie wy- o mimo prawidłowego ustawienia siedzenia Fotelik dla dziecka najlepiej montowac wy- kierowcy nie moze zosta zachowana łącznie łącznie mi- na tylnych siedzeniach, aby nie homologowanej oryginalnej siatki od- nimalna odległość 25 cm między środkiem trzeba było wyłączaÓ poduszki bezpieczen- dzielającej. W przeciwnym razie działanie koła kierownicy a mostkiem piersiowym kie- stwa przedniego pasazera. poduszki bezpiecze stwa głowy moze zo- rowcy; stać ograniczone. JeŻeli mimo to zamonto- Gdy fotelik dla dziecka nie jest uŻy- Wana ma zostać iuŻ siatka nieoryginaIna albo o Wymagane Są specjalne przebudowy ponownie dla Wany' należy poduszkę Uzywana, niezbędne jest Zapewnienie pro- D włączyć ducenta siatki ze jej niepełnosprawnych ruchowo ; bezpiecze stwa przedniego pasażera. , zamontowanie nie o zlecono zamontowanie innego siedzenia Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka ograniczy działania poduszki bezpieczen- (np. ortopedycznego, bez bocznej poduszki koniecznie zapoznać się z rozdziałem stwa głowy. bezpieczeristwa) . przewożenie ,,Bezpieczne dzieci'' od strony W ASO samochod w Volkswagen mozna 26. uzyskać informacje, ktore poduszki w danym samochodzie mogą zostac wyłączone. ASO samochodow Vo I kswag en zaznacza wy - poduszkę łączoną bezpiecze stwa nalepką na tablicy przyrządow i wpisem W ,,Ksiązce przegląd w serwisowych'' . poduszkę Wyłączoną bezpiecze stwa na- ponownie, leży włączyć gdy tylko będzie to możliwe, ponownie aby mogła spełnia swoją funkcje ochronną. Wskaz wka Koniecznie zapoznać W niekt rych modelach po- się z kolejnymi os_ samochodu trzeŻeniami, aby poduszka bezpiecze - D duszkl bezpiecze stwa na siedzeniu przed- stwa głowy niego pasażera mogła moŻna zapewni wyłączać optymalną wyłączni_ ochronę: kiem na kluczyk. Bliższe informacie znai- .:. duią się na stronie 24. ' :,,,',:, : i ::.:.': :: ,, ,,.s ' n'ami, .,ll . .'. ., ., , 22 P O D IJ SZKI B EZP I ECZEN STWA P O D U SZKI BEZP I ECZEN STWA 23
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for VW Polo
year of production from: 2001cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:VW Polo IV 4 instrukcja obslugi
pages 10 - 16
10
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 10 min
11
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 11 min
12
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 12 min
13
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 13 min
14
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 14 min
15
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 15 min
16
VW-Polo-IV-4-instrukcja-obslugi page 16 min

VW Polo IV 4 instrukcja obslugi
page 13 / 125

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
VW Polo IV 4 instrukcja obslugi / page 13
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF