język polski english language Deutsch español français

or

owners manual VW Polo

owners manual VW Polo - year of production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - VW Polo IV 4 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (51.41 MB) 125 pages
all ratings: 17 average rating: 2
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle VW Polo, year of production 2001 - 2005:
BEZPIECZENSTYVO BEZPIECZENSTWO Kiedy następuie zadziałan Z^^dy be zpteczenstwa poduszki bezpiecze ie ) ) stwa? System poduszek bezpiecze stwa jest tak skonstruowany, Za podczas kolizfl czoło_ wych o duzej sile następuje zadziałanie po- duszki kierowcy i przedniego pasazera. Podczas silnych ko!izji bocznych zadziała boczna poduszka bezpieczenstwa* wraz z odpowiednią poduszką głowy* po stronie uderzenia. W szczeg lnych sytuacjach, w czasie koli- zji mogą zadziałac przednie jak zar wno i boczne poduszki bezpieczenstw a orazodpo- ) wiednie poduszki bezpieczenstwa głowy*. Poduszki przednie Podczas lekkich kolizji czołowych ibocz- JeŻeli system zostanie nych, podczas kolizji tylnych i przy wywroce- uaktywniony, po- duszki napełniają gazem niu się samochodu poduszek Się i rozwi1ąą system bezpie- przed przeonim Się cze stwa nie zostaje uaktywniony. W tych kierowc ą i pasazerem. przypadkach osoby znądujące się w Samo- Przy zetknięciu Się z całkowicie chodzie chronione są zapiętymi pasami bez- poduszką napełnioną pieczelrstwa w zwykły (patrz gorny rysunek) następuje spos b. wytłumienie przodu przedniego ruchu do kierowcy i Decydujący dla zadziałania systemu podu- pasazera, co zmniejsza niebez- jest piecze stwo kontuzji głowy gornej szek występujący w czasie kolizji i zareje- i części strowany przez komputer sterujący przebieg tułowia. op Źnienia. Jezeli występujące i zmierzone Specjalna konstrukcja poduszek umozliwia W czasie kolizji opoŹnienie samochodu po- kontrolowany gazu pod zostaje ponizej wartościzadanej w jednostce cisku wypływ wpływem na- sterującej, poduszki bezpieczenstwa nie za- ciała kierowcy i pasaz era, co ma na celu miękkie zatrzymanie głowy działąą, i tułowia. Po mimo ze Samochod w następstwie wypadku poduszka zostaje oproŻniona na wypadku moze zosta znacznie zdeformo- tyle, Że nie ograniczawidoczności przodu. wany. do Podczas napełnienia poduszki Napełnienie poduszki następuje W ułamku Się bezpie- sekundy, z bardzo prędkością. cze stwa powstaje dym. Jest to zjawisko nor- to duŻą Jest malne i nie oznalza pożaru konieczne dla zapewnienia w czasie wy- W samochodzie. padku Jeszcze większego bezpiecze stwa. Wskaz lnformacje dotyczące gotowości wka do za- Podczas złomowania działania i mozliwych niesprawności sys_ samochodu albo po- temu znaidują się na stronie 17. szczegolnych element w systemu poduszek bezpieczenstw a nalezv ko n ieczn ie wziąc pod uwagę obowiązu!ące przy tym przepisy bez- piecze stwa. Przepisy te są mochod Znane ASo sa- w Volkswagen. 1B P O D IJ SZKI BEZP P O D U SZKI BEZP I ECZEN STWA 19 I ECZEN STWA
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for VW Polo
year of production from: 2001cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:VW Polo IV 4 instrukcja
pages 8 - 14
8
VW-Polo-IV-4-instrukcja page 8 min
9
VW-Polo-IV-4-instrukcja page 9 min
10
VW-Polo-IV-4-instrukcja page 10 min
11
VW-Polo-IV-4-instrukcja page 11 min
12
VW-Polo-IV-4-instrukcja page 12 min
13
VW-Polo-IV-4-instrukcja page 13 min
14
VW-Polo-IV-4-instrukcja page 14 min

VW Polo IV 4 instrukcja
page 11 / 125

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
VW Polo IV 4 instrukcja / page 11
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF